Wat is haar mesotherapie?

Haar mesotherapie injecteert vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen in de hoofdhuid voor niet-chirurgische haargroei. De therapie voedt haarzakjes en verhoogt de bloedtoevoer naar de hoofdhuid om haargroei en gezondheid te bevorderen.

De voedingsstofrijke vloeistof wordt door een dermatoloog of een andere gezondheidsspecialist met een gespecialiseerde microneedle in het mesoderm, de huidlaag net onder de hoofdhuid, geïnjecteerd.

De oplossing kan ingrediënten bevatten die haargroei stimuleren en de haar gezondheid bevorderen.

De meeste mensen hebben 6-10 haar mesotherapie-sessies die enkele weken uit elkaar liggen. Het is een populaire niet-chirurgische haarrestauratiemethode omdat het goed wordt verdragen en een korte hersteltijd heeft.

Hair Mesotherapy

Wat zijn de voordelen van haar mesotherapie in Turkije?

Turkije biedt verschillende voordelen waar haar mesotherapie een gangbare methode is voor haarherstel. Hier zijn enkele voordelen van haar mesotherapie in Turkije:

 • Professionals met veel ervaring in het uitvoeren van haar mesotherapie en andere haarherstelprocedures zijn te vinden in Turkije, dat een gevestigde medische toerisme-industrie heeft.
 • Economische prijs: Haar mesotherapie is vaak goedkoper in Turkije dan in veel andere landen, wat het een gewenste keuze maakt voor degenen die op zoek zijn naar een effectieve maar betaalbare haarherstelprocedure.
 • Hoogwaardige faciliteiten: Turkije heeft veel klinieken en ziekenhuizen uitgerust met de nieuwste apparatuur en technologie, waardoor patiënten toegang hebben tot de nieuwste en meest geavanceerde behandelingen.
 • Behandelplannen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften en doelen van elke patiënt: Haar mesotherapie in Turkije wordt meestal op individuele basis uitgevoerd.
 • Ten slotte biedt haar mesotherapie in Turkije patiënten de mogelijkheid om een prachtig land met een rijke culturele geschiedenis te bezoeken, waardoor ze hun behandeling kunnen combineren met een spannende en levensveranderende vakantie-ervaring.

Wat zijn de opties voor haar mesotherapie in Turkije?

Haar mesotherapie is een gangbare behandeling in Turkije en er zijn verschillende opties. De meest populaire opties zijn:

 • MesoHair: Dit haar mesotherapie-merk is populair in Turkije.
 • PRP Mesotherapie: Plaatjesrijk plasma (P-R-P) mesotherapie stimuleert de haargroei door het bloedplasma van een patiënt, dat rijk is aan groeifactoren, in de hoofdhuid te injecteren.
 • Stamcel mesotherapie regenereert haarzakjes door stamcellen in de hoofdhuid te injecteren.
 • LLLT Mesotherapie stimuleert de haargroei en de gezondheid van de hoofdhuid met behulp van low-level lasers.
 • Mesotherapie met dermaroller: De hoofdhuid wordt met een dermaroller geprikt om de mesotherapie-oplossing te verspreiden.

Dit zijn enkele van de opties voor haar mesotherapie in Turkije. Raadpleeg een deskundige en ervaren aanbieder om de beste oplossing te kiezen.

Ontvang nu een aanbieding!

Wie is een goede kandidaat voor haar mesotherapie?

Veel mensen kunnen geschikte kandidaten zijn voor haar mesotherapie, dat kan een nuttige behandeling zijn voor verschillende problemen met haarverlies en haar gezondheid. De volgende mensen zijn vaak ideale kandidaten voor haar mesotherapie:

 • Lijdt aan haarverdunning of haarverlies: Degenen die haarverlies of verdunning ervaren door verschillende omstandigheden, zoals erfelijkheid, hormonale veranderingen, stress of een slecht dieet, kunnen haar mesotherapie nuttig vinden.
 • Heeft een gezonde hoofdhuid en geen onderliggende hoofdhuidaandoeningen, zoals infecties of ontstekingen.
 • Is niet zwanger of geeft geen borstvoeding: Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen moeten zich onthouden van haar mesotherapie of andere cosmetische ingrepen.
 • Heeft realistische verwachtingen. Haar mesotherapie kan misschien niet in staat zijn om het haar volledig te herstellen naar de vorige dikte of dichtheid, maar het kan helpen de haargroei te versnellen en de haar gezondheid te verbeteren.
 • Heeft geen beperkingen: Voor degenen die bepaalde medische problemen hebben of bepaalde medicijnen innemen, is haar mesotherapie mogelijk niet geschikt. Als u wilt weten of haar mesotherapie geschikt voor u is, raadpleeg dan een gekwalificeerde zorgverlener.

Wie moet mesotherapie vermijden?

Mesotherapie is over het algemeen veilig en geschikt voor de meeste mensen, maar sommige groepen moeten het vermijden of hun arts raadplegen voordat ze het krijgen. De volgende:

 • Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen: Mesotherapie kan de groeiende foetus of de pasgeborene schaden tijdens borstvoeding.
 • Mensen met bloedstollingsstoornissen: Mesotherapie-injecties kunnen bloedingen en kneuzingen veroorzaken. Mesotherapie wordt niet aanbevolen voor hemofiliepatiënten.
 • Degenen die intolerant of allergisch zijn voor een van de componenten van de mesotherapie-oplossing: Bij het overwegen van mesotherapie is het belangrijk om eventuele allergieën of gevoeligheden met uw arts te bespreken.
 • Degenen die lijden aan acne, eczeem en andere huidaandoeningen: Aangezien mesotherapie inhoudt dat een vloeistof in de huid wordt geïnjecteerd, kan het een bestaande infectie of huidaandoening verergeren of zelfs verspreiden.
 • Kankerpatiënten of degenen die behandeling krijgen: Mesotherapie kan de behandeling van kanker verstoren of het immuunsysteem verzwakken, waardoor infecties waarschijnlijker worden.

Om te bepalen of mesotherapie geschikt voor u is en om risico’s en bijwerkingen te bespreken, raadpleeg een arts of erkende mesotherapie-beoefenaar.

DHI Hair Transplant Cost in Turkey

What should I do before Mesotherapy?

To get the greatest outcomes and avoid difficulties, Mesotherapy preparation is crucial. You may perform these before Mesotherapy:

 • Talk with a skilled healthcare provider: Discuss your medical history, objectives, and concerns with a Mesotherapy-experienced doctor.
 • Quit certain drugs and supplements: Some medications and supplements may raise the risk of bleeding or other problems during and after Mesotherapy.
 • Smoking slows recovery and increases the chance of problems. Before Mesotherapy, smokers should stop.
 • Keep hydrated: Consuming enough of water may boost Mesotherapy’s efficacy and prevent adverse effects.
 • Avoid alcohol: Before Mesotherapy, avoid alcohol to reduce the risk of bleeding and other problems.
 • Wash your hair: You may be told to wash your hair before the operation to eliminate any cosmetics or oils that may interfere with the injection.

How is Hair Mesotherapy performed?

Vitamins, minerals, amino acids, and other nutrients are injected directly into the scalp in Hair Mesotherapy, a non-surgical process. A cosmetic expert or healthcare physician performs the operation in an office.

To reduce pain, the patient’s scalp is cleansed and numbed. Afterwards, a little needle will inject the fluid into the scalp at different depths.

The clinician and patient decide the injection pattern. A mesogun can automate the injection procedure and guarantee consistent outcomes.

The operation takes 30 to 60 minutes, and most patients may resume their normal activities immediately. To get optimal outcomes, follow the provider’s post-treatment recommendations.

How many treatment sessions are needed for Hair Mesotherapy?

Hair Mesotherapy treatment sessions vary by person and hair issue. Each therapy session lasts 30–60 minutes and is spaced 1-2 weeks apart. Depending on hair loss severity and desired outcomes, 4–10 sessions may be needed. Results may take weeks or months.

DHI Hair Transplant

Hair Mesotherapy growth timeline

The time it takes for hair to grow after Hair Mesotherapy depends on the individual’s personal requirements and objectives, as well as their reaction to the treatment. Since hair growth is slow and occurs in phases, it might take many weeks or months to observe the full results of Hair Mesotherapy.
After Hair Mesotherapy, the following is a general chronology of hair growth:

 • Weeks 1–2: Some patients may suffer slight redness or swelling at the injection site after the first therapy, which usually fades within a few days.
 • Weeks 2–4: Patients may see a decrease in hair loss during this period, since the nutrient solution used in Mesotherapy may help strengthen hair follicles and enhance blood circulation to the scalp.
 • Months 2–3: Patients may see fresh hair growth in treated regions as the nutrient solution encourages the development of new hair follicles.
 • Months 4–6: Patients may see a substantial improvement in the thickness and volume of their hair, as well as the general health of their scalp, at this time.
 • Months 6–12: Patients who have had numerous sessions of Hair Mesotherapy may continue to see incremental improvements in their hair condition and may need occasional maintenance treatments to maintain their results.

It’s crucial to note that the timing for hair development after Hair Mesotherapy might vary based on the individual’s particular circumstances, and some patients may have to wait longer. Moreover, depending on the individual’s personal requirements and objectives, the healthcare expert administering the therapy may offer more detailed advice on what to anticipate throughout the hair growth timetable.

How long does Hair Mesotherapy take in Turkey?

A Hair Mesotherapy session in Turkey might last anywhere from 30 minutes to an hour, depending on the individual’s personal requirements and objectives, as well as the healthcare expert administering the operation. A regular Hair Mesotherapy Treatment might last anywhere from 30 minutes to an hour.

DHI Hair Transplant

The healthcare expert will first clean and prepare the patient’s scalp before injecting a nutritional solution into the scalp using a small needle during the session. In most cases, the injection is done in a grid-like pattern over the afflicted region. After the injections, the patient may be recommended to forgo specific hair products and activities for a few days in order to aid recovery.

To attain the greatest results, many sessions of Hair Mesotherapy are normally suggested, with each session spaced around 2-4 weeks apart. There is no set amount of sessions since everyone responds differently to treatment and has different needs. To establish the best course of therapy for your specific requirements, contact with an expert healthcare provider in Turkey.

How long does Mesotherapy last for hair?

The length of Hair Mesotherapy’s effects relies on the individual’s hair growth cycle, age, health, and lifestyle.
Hair Mesotherapy often lasts many months to a year. The effects are not permanent, and maintenance treatments may be needed to maintain them.

What should I do following a Hair Mesotherapy Treatment?

Following a Hair Mesotherapy Treatment, it is crucial to take certain precautions to promote recovery and maximise the consequences of the remedy. Right here are some trendy recommendations to comply with:

 • Keep away from washing your hair for at least 24 hours after the remedy. This will provide your scalp time to heal and help prevent infection.
 • Avoid using any hair merchandise that contains harsh chemicals, along with hair dyes or styling gels, for at least 48 hours after the remedy.
 • Avoid exposing your scalp to direct daylight or warmness, along with from hair dryers or styling equipment, for as a minimum 24 hours after the treatment.
 • Overall hair health.
 • Drink plenty of water and follow a healthy food regimen to support hair growth and those can also vary depending on your man’s or woman’s needs and desires.
 • Follow any specific aftercare commands supplied by your healthcare expert, as Avoid touching or scratching the injection site for at least 24 hours after the treatment, as this may increase the danger of contamination.

How do you maintain Hair Mesotherapy?

Maintaining Hair Mesotherapy results requires following your doctor’s or dermatologist’s advice.

 • Avoid excessive heat styling: Hair might break with extreme heat. Blow dryers, straighteners, and curling irons should be used sparingly.
 • Prevent hair from the sun: Direct sunlight may damage and brittle hair.
 • Eat healthy: Vitamins, minerals, and protein in a balanced diet may aid hair grow.
 • Avoid harsh chemicals: Hair colours, perms, and other harsh chemicals may damage hair.
 • Utilize your doctor’s or dermatologist’s hair care products to sustain results.
 • Follow-up visits: To evaluate treatment progress and make any required modifications, you should attend follow-up sessions with your doctor or dermatologist.

What should I expect after scalp Hair Mesotherapy?

Scalp Hair Mesotherapy often causes modest swelling, redness, and discomfort at the injection site. These adverse effects normally disappear within a few hours to a few days.

Over-the-counter pain medications and cold compresses may help with minor discomfort or stiffness.
After the treatment, avoid washing your hair or using strong hair products for 24–48 hours to prevent scalp irritation and lower therapy efficacy.
Scalp Hair Mesotherapy may show benefits within weeks to months, depending on the patient’s reaction. Unfortunately, the benefits are temporary and may require recurrent maintenance sessions.

After scalp Hair Mesotherapy, see your doctor if you have any questions. They can answer your treatment and outcome questions and provide you with aftercare information.

Can Hair Mesotherapy be removed?

In order to encourage hair growth, a solution is injected into the scalp during the non-surgical cosmetic technique known as Hair Mesotherapy. Unlike to a permanent surgical hair transplant, Hair Mesotherapy is intended to be a temporary fix for hair loss. Hence, it’s not required to reverse Hair Mesotherapy’s results.

But, if for any reason a person wants to cover up the results of the injections, they might choose hair loss therapies like laser therapy or scalp micropigmentation. It is vital to remember that these procedures may only mask the effects of Hair Mesotherapy rather than entirely eliminating them.